YOGA
DUYURULARYoga ve Yoga Eğitmenliğine Dair

Herkes İçin Spor Federasyonu olarak siz değerli halkımıza sunduğumuz hizmetlerden birisi de “Yoga ve Yoga Eğitmenliği” kursudur. Federasyonumuz, bu konuda sahip olduğu sorumlulukları ve çalışmalarında izlediği yöntemleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacaktır. Buna göre öncelikle “Yoga nedir?”, “Yoganın tarihî temelleri neye dayanmaktadır?”, “Herkes İçin Spor Federasyonu olarak yoga çalışmalarında izlediğimiz yöntem ve aldığımız sorumluluklar nelerdir?” sorularını yanıtlamak yararlı olacaktır.

Yoga ve yoganın tarihi
Kişilerin kendilerini ve vücutlarını dinlendirdiği, çeşitli duyularının açılmasını sağladığı meditasyon yöntemlerinin en kolaylarından olan “yoga” Sanskritçe bir sözcüktür ve “birleştirmek, bütünleştirmek” anlamlarına gelen “yuj” kökünden türemiştir. Bütünsel bir anlayışı olan Yoga’nın tarihi yüzyıllar öncesine dayanmakta ve anavatanı Hindistan olarak kabul edilmektedir. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar, ortaya çıkan yazıt ve arkeolojik bulgular yoganın ortaya çıktığı tarih ve mekân algısının kesinlik arz etmediğini göstermiş, onu coğrafî ve tarihî sınırların ötesine taşımıştır. Kelime anlamı olarak “bütünlük ve bütünleştirme” ifadesinden doğan Yoga’nın uygulamadaki karşılığı; “bedenin fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan aynı anda farkındalığını hissettirmek”tir. Beden, fiziksel alanımızı temsil ederken; nefes, ruhumuzu, zihin de algımızın dolaştığı alanı temsil eder. Binlerce yıllık tarihe sahip olan bu alanı, yüzeysel bir değerlendirmeye tâbi tutmadan, bütünsel bir akım olarak düşünmek gerekir. Zira yogayı doğduğu “an”dan “şuan”a, doğup geliştiği topraklardan bu topraklara dek sahip olduğu tüm değerlerle bir bütün olarak görmeliyiz. Bu, hem daha modern bir tanımlama olacak hem de günümüzdeki birçok farklı yoga uygulamasının da kendisini bütüncül bir düzlemde görmesine yardımcı olacaktır.

Yogada uygulanan teknikler
Dünyanın pek çok yerinde uygulanmakta olan yoga pratikleri; pekçok farklı tarzda ve teknikte karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin bazı yaklaşımlara göre odak; yoğun olarak meditasyon üzerine kuruluyken, bazı yaklaşımlarda da meditasyon, nefes ve bedensel hareketlerin eşit derecede uygulanması üzerine sürdürülmektedir. Federasyonumuzun çatısı altında verilen eğitimlerde ise; her ekolün bir renk olduğu gerçeği gözetilmekte; bununla birlikte bütünsel bir yaklaşım gözetilmektedir. Böylece bedensel hareketle birlikte nefes ve meditasyon uygulaması bir bütün olarak eğitimlerimizde yer bulmaktadır.

Yoganın yararları
Yoga bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan pekçok fayda sağlamaktadır. Örneğin doğru nefes alıp vermek, bedenin doğru duruşlarını öğretmek, doğum sırasında ve doğum sonrasında annenin kendisini rahat hissetmesini sağlamak, stresle başa çıkmayı öğretmek, kişinin kendisini ve bedenini dinlemesini sağlamak yoga ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca yoga, bedende doğru hareketlerle pek çok fiziksel rahatsızlığın azalmasında veya çözümünde etkilidir. Bu sayede sağlık sektöründe de yogadan çokça yararlanılmakta, hatta yogaya dair konular pek çok araştırmanın konusu olmaktadır.

Yogadaki uygulamalar
Fiziksel bedene dair hareketler, yogada, “asana”lar yani pozlarla ifade edilir. Asana uygulamaları sayesinde amaç; bedene kazandırılan güç ve esnekliğin yanı sıra, zihnin takibinin ve ruhun hassasiyetinin de bu hareketler zincirine eşlik etmesidir. Bu durum, hareketi izleyebilecek farkındalığın zamanla gelişmesini sağlamaktadır. Asana uygulamaları, kişiyi bütün olarak yaşadığı an’a davet ederek beden, zihin ve ruhun birlikteliğine hizmet eder. Bu sayede farkındalık, temel olarak insanın kendi bedeninden başlar. Her bir hareketin kaynağı olan bedenin her bir parçasıyla iletişimde bulunmanın hissi ve bilinciyle bütünün de yeniden ve daha güçlü inşası mümkün kılınmaya çalışılır.

Yogada bedenin her bir parçasının ayrı ayrı hareketinin farkındalığı, dinamiğini kaybetmiş bedenin gündelik hayat içindeki kalitesini artıracak şekilde destekleyicidir. Yoga asanaları; bütünsel sistemin yansıması halindedir. Günlük hayatta ve başka egzersiz sistemlerinde bulunmayan pek çok hareket aralığı mevcuttur. Doğru bilinen bir yanlışın aksine; yoga yalnızca; genç, esnek ya da çok güçlü bedenlerin yapabileceği bir disiplin değildir. Bedenin hareketini destekleyen ve beden biyomekaniğine uygun bir sırayla deneyimlenen pratiklerle yapılan bir çalışma şeklidir. Bu denge; içerisinde güç ve esnekliği barındırır. Her yaş, kilo, beden tipine sahip kişilerce uygulanabilen yoga pratiği, bu parametrelerden bağımsız olarak, her bir bireyin kendi sınırları içinde uygulama alanı bulabileceği bir sistemdir.

Yogada nefes
Yoga nefesi genel olarak burundan alınıp, burundan verilen temel olarak rahatça ve çabasız akan doğal nefesi ifade eder. Bununla beraber bir yoga pratiği dersinde, dersin çeşitli bölümlerinde uygulanabilecek ve farklı etkilere sahip nefes teknikleri ile karşılaşılabilir. Bu teknikler; pranayama, yani nefesin belirli bir teknik kullanılarak bedende en derin ve yumuşak akışına ulaşılması olarak tarif edilir.

Herkes İçin Spor Federasyonu Olarak Yogaya Bakışımız ve Yoga Çalışmalarımız
Herhangi bir ayrım olmaksızın; yaşam kalitesini arttırmak, zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak yaşamın her alanında dengede olabilmek amacıyla, vatandaşlarımızın yaşı, cinsiyeti, sosyal statüleri ne olursa olsun onları spor ve egzersize teşvik etmek temel vizyonumuzdur. Bu amaçla Federasyonumuz, dileyen herkesin yoga disiplini ve bütünsel çalışma alanı ile tanışması ve bundan faydalanabilmesi adına “Yoga Eğitmenlik Kursları” açmaktadır. Burada amaç, öğretici ve kendi kendine uygulamayı mümkün kılabilecek yoga eğitmenleri yetiştirmektir. Böylece daha geniş kitlelere hitap edilebilecek, ülkemizde yoga eğitiminde resmî olarak çalışılabilecektir.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki Federasyonumuz, kendi bünyesinde yogaya dair tek resmî irade olmanın yanı sıra, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki bütün yoga topluluklarından bağımsız olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu sebeple herhangi bir grup, ekol veya toplulukla anılmamakta, siz değerli halkımıza en yalın haliyle hizmet sunmayı hedeflemektedir.

HİS Federasyonunun yoga eğitmenlik kursları genellikle 12 günlük bir takvimde tamamlanmaktadır. Burada ilk 6 gün temel spor eğitimleri, sonraki 6 gün ise yogaya dair temel eğitimlerden oluşmaktadır. İlk 6 günlük eğitimler beden eğitimi ve beden yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin transkripsiyonlarındaki eşdeğerlilikleriyle muaf sayılabilmektedir. Sonraki altı günde ise yoga eğitmenlerinin teorik ve uygulama derslerinden oluşan eğitimler verilmekte ve her dersin içeriğinin yer aldığı sınavlar uygulanmaktadır. Sınavlar uygulama ve teorik olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve belirlenen ortalama sonucu öğrencinin dersten geçip geçmediği belirlenmektedir. Ders geçme notu ise 60 ve üzeri olarak belirlenmiştir. Eğitimlerde uygun olunan dönemlerde açık hava pratiği de yapılabilmekte; sınav sonunda başarılı olan adaylara HİS Federasyonu onaylı sertifikalar verilerek yoga eğitmeninin çalışma izni de sağlanmış olmaktadır.

Neticede Herkes İçin Spor Federasyonu olarak amacımız, siz değerli halkımızın yogaya dair uygun ve doğru bir adreste eğitim görmesini sağlamak, resmî olarak işlemlerini yürütmesine olanak tanımak ve her türlü görüş, öneri ve memnuniyetlerinizi paylaşabileceğiniz bir ortam hazırlamaktır.