EĞİTMEN SEÇİMLERİ
Wellness ve Yoga branşlarında eğitmen eğitimi programı yapılacaktır.

Herkes İçin Spor Federasyonu olarak vermiş olduğumuz Wellness ve Yoga Antrenörlük Eğitmenlik kurslarında eğitim verebilecek deneyimli eğitmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda 2017 Temmuz ayı sonunda olacak şekilde ve yalnızca eğitmenlerin seçilmesine yönelik bir eğitim planlanmaktadır. Programı daha sonraki günlerde verilecek eğitimin içeriğinde kurslarda eğitim verebilecek eğitmenlerin yeterliliği konusunda uygulamalar yapılacaktır. Bu uygulamalarda Federasyonumuz bünyesinde eğitmenlik yapabilecek eğitmenliğe aday kişilerin yeterlilikleri test edilecektir. Standart bir eğitim anlayışını ön planda tutan Herkes İçin Spor Federasyonu bu seminerde bünyemizde çalışabilecek eğitmenlerden eğitim kadrosu oluşturmayı düşünmektedir.
Bu eğitime katılmak isteyen deneyimli eğitmenlerin gokhandeliceoglu@his.gov.tr e-posta adresine özgeçmişlerini ve aşağıda belirtilen evrakları 20 Temmuz 2017 tarihine kadar yollamaları gerekmektedir.
Not: Eğitime katılacak eğitmenler aşağıda belirtilen maddeler göz önünde tutularak Eğitim Kurulu tarafından seçilecek olup, eğitimin verimli geçmesi ve federasyonumuzun hedeflerine ulaşması adına sınırlı sayıda kontenjan koyulmuştur.

* Federasyondan aldığı Wellness veya Yoga Antrenörlük belgesiyle çalıştığını belgelemek
* Herhangi bir özel eğitmenlik belgesi veren kuruluşta eğitmenlik yapmamak
* Eğitmenlik görevi yapmasında sakınca bulunmaması (Sağlık Raporu)
* Adli sicil kaydının bulunmaması (Adli Sicil belgesinin ibraz edilmesi)